Chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong thời buổi hội nhập như hiện nay. Để tồn tại và phát triển, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực đầu tư trang thiết bị, công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *