Những năm sau giải phóng số lượng cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay và hoạt động chủ yếu với qui mô hộ gia đình. 40 năm qua, nhất là trong giai đoạn đổi mới,số lượng cơ sở doanh nghiệp không ngừng tăng lên và công nghệ, trang thiết bị sản xuất được đầu tư đổi mớ hiện đại, nâng cao khả năng cạnh tranh,góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *