Nghị định 119 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ tháng 11/2018. Theo đó, lộ trình chuyển đổi đến năm 2020 tất cả các đơn vị, doanh nghiệp phải dùng hóa đơn điện tử toàn bộ. Hiện nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động áp dụng hóa đơn điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *