Năm 2013, đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long có 11 tập thể và 85 đoàn viên được trao tặng danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *