Nhằm đánh giá thực chất công tác quốc phòng, quân sự ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu, sáng nay, Đoàn kiểm tra của Quân khu 9 đã đến  làm việc với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long về  thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *