Thực hiện Kết luận số 88 của Bộ Chính trị, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã phát huy rất hiệu quả các công trình lịch sử, văn hóa của địa phương, đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là những người con ưu tú của đất nước và quê hương Vĩnh Long: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *