Tiếp tục thực hiện chương trình lấy ý kiến đóng góp cho dự án Luật để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội thứ 11 Quốc hội khóa 13, chiều nay, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *