Theo chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 13, bên cạnh nội dung tại hội trường, Quốc hội tổ chức họp riêng tại các Đoàn đại biểu về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; chủ trương và giải pháp của Việt Nam. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  Vĩnh Long đã dự họp và đã thảo luận sôi nổi vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *