Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo năm 2013 và giai đoạn 2005-2012 trên địa bàn tỉnh, sáng nay, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã đến làm việc với xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *