Đoàn giám sát do ông Lưu Thành Công, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn, đã đến giám sát công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích lịch sử-văn hóa  tại huyện Long Hồ.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *