Tiếp tục thực hiện đợt giám sát về thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã đến làm việc với Sở lao động thương binh xã hội. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *