Tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị, sáng nay, Đoàn giám sát do ông Lưu Thành Công, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm Trưởng đoàn đến giám sát tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *