Từ đầu năm đến nay Tổng doanh số cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mang Thít đạt trên 40 tỷ đồng , với 1.856 lượt hộ vay – tăng 129 triệu so với đầu năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *