Đoàn công tác liên ngành tỉnh Vĩnh Long vừa đến khảo sát việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Phú huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *