Chiều 05/07, huyện Bình Tân tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 với các nội dung: Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và chuyển lực lược vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *