Nhằm góp phần cùng địa phương bảo vệ môi trường, thời gian qua, nhiều cơ sở tôn giáo trong tỉnh Vĩnh Long đã có những cách làm thiết thực và hiệu quả. Nhà thờ Nhơn Phú – huyện Mang Thít là 1 trong những cơ sở tôn giáo điển hình tiêu biểu trong phong trào này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *