Kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh qui hoạch cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đây là một trong những Nghị quyết có liên quan trực tiếp đến sinh hoạt đời sống của người dân nên được đông đảo cử tri quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *