Đền thờ Vua Hùng tại Thành phố Cần Thơ  là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, điểm hội tụ văn hoá tâm linh của dân tộc Việt Nam, nơi phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng theo tâm nguyện của nhân dân Thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung, là điểm đến thiêng liêng, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân hướng về nguồn cội, chung tay giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *