Đánh cắp số phận

Theo đề xuất của Bộ Y tế, với bệnh Covid-19 thời gian ủ bệnh trung bình từ 14 ngày giảm xuống còn 4 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới là 28 ngày, giảm còn 8 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *