Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long, xem việc hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19 là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu cần được ưu tiên trong thời điểm này. Hiện các địa phương đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chi trả cho nhóm đối tượng người người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 42 của Chính Phủ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *