6 tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long đã phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 50% chỉ tiêu được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *