Từ ngày 10 đến ngày 13/11, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng bộ công an các huyện, thị xã, thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *