Tại thị xã Bình Minh, hôm nay(14/5), Đảng bộ Công an thị xã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được thị xã chọn làm điểm chỉ đạo đại hội để rút kinh nghiệm và trực tiếp bầu bí thư.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *