Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Long là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng 100 năm ngày sinh Thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt . Đến nay sau gần 2 năm triển khai, công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng theo thiết kế. Hiện đơn vị thi công đang tập trung nhân lực , phương tiện – thiết bị đẩy nhanh tiến độ, nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *