Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh Vĩnh Long có trên 935.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm gần 92% dân số tỉnh. Để đảm bảo quyền lợi cho người có bảo hiểm y tế, thời gian qua, các cơ quan đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, qua đó, tạo sự tin tưởng đồng thuận trong nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *