Nhằm  bảo vệ  sức khỏe, phục vụ đời sống dân sinh tại các  khu vực  đô thị  trên  địa bàn  tỉnh  –  nhất  là các khu vực  thường xuyên bị xâm nhập  mặn, trong những ngày qua  Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long  đã  triển khai nhiều giải  pháp tích cực để  đảm bảo cung cấp nước  sạch – an toàn – liên  tục cho người dân .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *