Do không gian thi công rộng, chạy dài theo tuyến và phải sử dụng nhiều phương tiện, máy móc – thiết bị bắt buộc phải được kiểm định nghiêm ngặt an toàn trong suốt quá trình thi công, nên việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông tại các công trình – dự án giao thông luôn được các chủ đầu tư, các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đặc biệt quan tâm và xem đây là điều kiện quan trọng để công trình được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *