Năm học mới 2019 – 2020 đã bắt đầu, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm dạy tốt, học tốt thì công tác bảo vệ sức khỏe học sinh, nhất là học sinh bán trú cũng được các ngành chức năng đặc biệt quan tâm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *