Tiếp tục hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sáng nay, Đài PT THVL phối hợp với Hội khuyến học và Sở LĐTBXH  tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng cho 197 học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP  Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *