Từ đầu năm 2012 đến nay, Đài PTTH Vĩnh Long đã tài trợ gần 800 tỷ đồng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *