Sáng nay, Hội khuyến học cơ sở Đài PT & TH Vĩnh Long tổ chức khen thưởng cho con cán bộ, viên chức đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2016-2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *