Ủy ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long, Đài PTTH Vĩnh Long phối hợp với chính quyền địa phương xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình vừa tổ chức bàn giao 3 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *