Nhằm tiếp sức cho học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thi đậu vào các trường Cao đẳng, Đại học năm học 2022-2023, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xét cấp học bổng Trần Đại Nghĩa – Tiếp Sức đến trường cho các em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *