Đài PT-TH Vĩnh Long phối hợp ngành chức năng huyện Tam Bình vừa tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng năm học 2016-2017 cho 311 em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *