Ngày 3/9, Liên chi hội Nhà báo Đài PT và TH Vĩnh Long tổ chức ĐHĐB nhiệm kỳ 2020-2025. Gần 100 đại biểu đại diện cho 167 hội viên đang sinh hoạt tại Liên chi hội về dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *