Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu HĐND đã thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 của HĐND tỉnh khóa 10, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước và thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 -kỳ họp giữa năm 2024. Cử tri bày tỏ phấn khởi với những kết quả đạt được về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, đồng thời nêu ý kiến, kiến nghị các nội dung như: về lĩnh vực an sinh xã hội, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn góp phần phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *