Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND  tỉnh Vĩnh Long khóa 9,  sáng nay , các đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Bình Tân đã đến  tiếp xúc với cử tri xã Tân Thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *