42 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *