Xác định việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, ngay từ đầu năm, Công an các địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *