Theo mục tiêu phát triển nông nghiệp đến năm 2020, tổng diện tích đất lúa sản xuất 3 vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ giảm còn 150.000 ha. Để làm được điều này, giải pháp được ngành nông nghiệp tỉnh đề ra là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng  trên đất lúa kém hiệu quả.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *