Nam bộ đang vào cao điểm mùa khô, đến thời điểm này, toàn vùng gần như không có mưa, đang gây nhiều nguy cơ cho ngành nông nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *