Sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 200 cán bộ, đảng viên các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và Ban chỉ huy quân sự 8 huyện, thị xã, thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *