Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Vũng Liêm vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của 100 đại biểu. Đây là đơn vị được chọn tổ chức điểm chỉ đạo để các đơn vị khác rút kinh nghiệm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *