Đường liên xã Tường Lộc – Hòa Lộc huyện Tam Bình dài gần 3 km nối với đường tỉnh 904. Nhiều năm qua tuyến đường này xuống cấp trầm trọng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *