Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh vể việc đảm bảo nguồn xăng – dầu phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân , Công ty xăng dầu Vĩnh Long đang tập trung dự trữ nguồn hàng theo kế hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *