Với mong muốn nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, nhất là trong phát huy tinh thần đoàn kết xung kích của tuổi trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, năm 2022 Huyện Đoàn Long Hồ đã cho ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Mặc dù hình thành mới gần 1 năm, song đội hình đã tập hợp được đông đảo lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia nhiều công trình phần việc thanh niên, đặc biệt là các công trình thắp sáng đường quê. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *