Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bên cạnh chăm lo tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, thời gian qua, công tác trùng tu, tôn tạo nghĩa trang, nhà bia ghi tên liệt sĩ ở các địa phương luôn được tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm bố trí ngân sách, huy động nguồn lực thực hiện. Các công trình không chỉ nhằm tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *