Thông tin từ Kho bạc nhà nước Vĩnh Long cho biết,  do nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác thanh – quyết toán, tất toán các công trình – dự án xây dựng cơ bản đã hoàn thành thực hiện rất chậm . Thực tế này đã làm ảnh hưởng đến việc quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *