Phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, Công đoàn viên Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần chỉnh trang đô thị Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *