Với nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đã góp phần củng cố tạo thêm niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *